Regulamin Konkursu “100 Zwycięzca” Serwisu Kandydat.pl

 1. Organizatorem konkursu jest właściciel Serwisu Kandydat.pl to jest Flota Filmowa Sp. z o.o. z siedzibą: Marii Konopnickiej6, 00-491 Warszawa.
 2. Konkurs pod nazwą „Setny Zwycięzca” (zwany dalej „Konkursem”) jest przeprowadzany przez organizatora w serwisie Internetowym Kandydat.pl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej ”Regulaminem”).
 3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które na dzień rozpoczęcia Konkursu nie mają jeszcze założonego konta i profilu Kandydata w serwisie Kandydat.pl
 4. Konkurs startuje w dniu 28.07.2020 r. i trwa do czasu wręczenia ostatniej 5 nagrody uczestnikowi Konkursu.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest założenie przez osobę konta i swojego profilu Kandydata w serwisie Kandydat.pl. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne jako akceptacja treści niniejszego Regulaminu Konkursu.
 6. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz i wygrać tylko jedną nagrodę.
 7. Rywalizacja w Konkursie polega na zarejestrowaniu przez uczestnika konta i swojego profilu Kandydata w serwisie Kandydat.pl jako kolejno osoba: setna, dwusetna, trzechsetna, czterechsetna, pięćsetna.
 8. O wygranej w Konkursie decyduje kolejność w jakiej uczestnik założył swoje konto i profil kandydata w serwisie Kandydat.pl. jako osoba:
 • 100 (Setna)
 • 200 (Dwusetna)
 • 300 (Trzechsetna)
 • 400 (Czterechsetna)
 • 500 (Pięćsetna)
 1. Nagrodą w Konkursie będą kosmetyki firmy YOPE oraz kupon na konsultacje zawodowe online prowadzone przez Manadżera Kariery.
 2. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, która zdobędzie jeden z wyników określonych w pkt 8 powyżej. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej przesyłając taką informację na adres mailowy zwycięzcy podany w jego formularzu zgłoszeniowym przy zakładaniu konta Kandydata.
 3. Po otrzymaniu informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest do zaakceptowania treści regulaminu, złożenia oświadczenia przyjęcia nagrody i przesłania organizatorowi swojego adresu, na jaki będzie przesłana nagroda. Nagroda będzie wysłana zwycięzcy na koszt organizatora. Niezaakceptowanie regulaminu i brak podania adresu na jaki nagroda ma być dostarczona w terminie 3 dni od informacji o wygranej uznane będzie za rezygnację z nagrody. Za rezygnację z nagrody uważać się będzie również nie odebranie przez zwycięzcę przesyłki z nagrodą.
 4. Zwycięzca zobowiązuje się do wykorzystania bonu na konsultacje zawodowe w okresie jego obowiązywania. Przedłużenie terminu ważności bonu nie jest możliwe.
 5. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać do organizatora mailowo na adres: pomoc@kandydat.pl w terminie 5 dni od zakończenia konkursu. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez organizatora w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji uczestnik Konkursu zostanie poinformowany mailowo na adres, z którego wysłana została reklamacja.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie podczas trwania Konkursu. Wprowadzone zmiany nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez uczestników Konkursu.
 8. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady podane w niniejszym Regulaminie.
 9. Treść Regulaminu zostanie umieszczona na stronie serwisu Kandydat.pl.

Strona kandydat.pl wykorzystuje pliki cookies. Umożliwiają one sprawne działanie strony, narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.